Adresse:       54b, avenue de Luxembourg L-4950 Bascharage

GSM. :

GSM. :

Fax. :

 

691 150 012

621 150 012

59 20 30
 

De Büro ass op fir d‘Inscriptiounen: 

Méindes            17:00-21:00
  Dënschdes            17:00-21:00

Theoriescours op Lëtzebuergesch:   Méindes            18:00-21:00
Dënschdes            18:00-21:00