Motosführerschäin

 

 

Führerschäin AM


-Moto     <50 cm3
             <45 km/h


-16 Joer (Inscriptioun meigelech mat 15,5 Joer)

- Inscriptioun + 12h Théorieskuer + Examen
+7h formatioun (theorie+praxis)

 

 

Führerschäin A


-Moto  > 35 kW (all Motoen)

-20 Joer (min. 2 Joer am Besetz vum Führerschain A2)

- Inscriptioun + 4h praktesche Kuer

 

 

 

Führerschäin A1


-Moto     <125 cm3
             <11 kW

-16 Joer ( Inscriptioun meigelech mat 15,5 Joer)

- Inscriptioun + 12h Théorieskuer + Examen
+ min. 16 h praktesche Kuer + Examen

 

 

Führerschäin B100


-Moto  <125 cm3 (nemmen gülteg zu Letzebuerg)
          <11 kW

-20 Joer ( min. 2 Joer am Besetz vum Führerschäin B)

Inscriptioun + 7h Formatioun (Théorie+ Praxis)

 

 


Führerschäin A2

-Moto  ≤ 35 kW

-18 Joer (Inscriptioun meigelech mat 17,5 Joer)

- Inscriptioun + 12h (6h) Théorieskuer  + Examen
+ min. 16 h praktesche Kuer + Examen