Unhängerführerschain

 

 

 

Führerschain B96

 
Auto + Unhänger < 4250 kg mma

-18 Joer (am Besetz vum Führerschain  B sinn)

-Inscriptioun + 7h formatioun (Théorie+ praxis)

 

 

 

Führerschain BE

-Auto + Unhänger < 7000 kg mma

-18 Joer (am Besetz vum Führerschain B sinn)

-Inscriptioun + 2h Théorieskuer +4h praktesche Kuer + Examen